HAYDAR BAŞ'I TANIYORMUSUNUZ? HAYDAR BAŞ 4 KARISI 20 KÜSÜR COCUĞLU VARDIR - İŞTE NUFUS KAYITLARI


HAYDAR BAŞ'IN 1 RESMİ, 4 İMAM NİKAHLI EŞLERİ VE BOŞADIKLARI

BİRİNCİ EŞİ; “AyŞe B.” ile 1969’ da imam nikahİyla evlendi. 1971’ de resmi nikah yaptı. İlk eŞi “AyŞe B.” den 8 çocuğu var.

•İKİNCİ EŞİ; Ankara Tıp Fakültesi’nde öğrenci olan “Emine A.” ile 1989 yılında imam nikahı ile evlendi..
 

•ÜÇÜNCÜ EŞİ; Yine Ankara Tıp Fakültesi öğrencisi olan ve balerinlik yapan “Yİldİz Y.” ile imam nikahı ile evlendi. “Yİldİz Y.”  ilk eşinden boşanıp kendisi ile resmi nikah yapacağı vaadiyle Haydar Baş ile evlendi. Resmi nikah yapılacağı vaadine rağmen evlilikleri bugüne kadar imam nikahı ile devam etti.
 

•DÖRDÜNCÜ EŞİ; Yargıtay’ın 15. Dairesi’ nin Üyesi olan İzzet Karadaş’ın kızı SİNEM KARADAŞ ile imam nikahı olarak yaptı. Haydar BAŞ, kızın ailesinin rızasını almaksızın bu nikahı gerçekleştirdi. bakınız  "MİLLİYET-11.07.2004 / ŞEYH, YARGITAY HAKİMİNİN KIZINI 4. EŞİ YAPTI"

•DİGER EŞLERİ; KADIN ZAAFINI; 3 ASİL BİR YEDEK HATUN KURALINI İŞLETEREK, İSLAM’IN VERDİĞİ ÖLÇÜYE UYDURMAYA ÇALIŞAN SAHTE ŞEYH HAYDAR BAŞ; acaba Şimdiye kadar bunların dışında kaç kızı imam nikahı ile kandırdı ve onları boşadı. 

•Çocukları;
İlk eŞi “AYŞE B.” tan gerçekte 8 çocuğu olmasına rağmen, nüfus kaydında ilk eşinden olma 17 çocuğunun kayıtlı olduğu biliniyor.
 

Eşleriyle Kaldığı Ev; Trabzonda müstakil bir apartmanda; her katı ayrı bir eşine tahsis eden Haydar BAŞ, hergün tercih ettiği ayrı bir eşinin yanında kalmaktadır. İstanbul ve Ankara’ya geldiğinde de kendisine ve ailesine tahsis edilmiş ev hazır beklemektedir.

EŞLERİNİN ve ÇOCUKLARININ SAYISI BELLİ DEĞİLDİR
Sahte Haydar Baş'ın 3 asil bir yedekten oluşan resmi nikahlı olanın dışında, sayısı belli olmayan
"eşleri" ve çocukları mevcut.
Güzele güzel demezdi güzel kendinin olmayınca. Beğendiği güzel müridelerin kendisinin olması için bir yöntem bulmuştu. Şeriat, dört kadınla evlenmeye müsaade ediyordu. Onunda üç asil bir yedek olmak üzere dört karısı oluyordu hep. Gözüne yeni birini kestirince, yedeğe yar saçların lüle lüle diyordu..."

İşte sahte Profesör ve Sahte Şeyh Haydar baş'ın nufus kayıtları


Bu belgenin doğruluğunu  Kendiniz
http://tckimlik.nvi.gov.tr/  den T.C. Kimlik No Sorgulama  yaparak teyit edebilirsiniz.

İl:Trabzon İlçe:Akçaabat  Adı:Haydar Soyadı:Baş 
Baba Adı: Hasan Anne Adı: Ayşe Ciltno: 5 Aile Sıra no:27
Birey Sıra no:26  Doğum Yılı :1947


Ayrıca:Belgeye göre Sevim olan adını Haydar olarak değiştirmiş. :)

Nüfus kaydında yer alan Alihaydar Baş ve Ahmet hamze Baş'ın doğum tarihleria rasında 9 ay 14 gün var. Bu tıbben mümkün değildir.

1952 doğumlu ilk resmi Eşi Ayşe Baş, 15 çocuğun üzerine 2003 ve 2004 de 52 yaşında yeniden çocuk doğurması mümün değildir.

Bu çocuklar diğer eşlerinden olan cocukların resmi eşin üzerine yazdırılmıştır. Türlü oyunlar ile kandırılıp bu kadın düşkünü sahte şeyh'e eş yapılan kadınların doğan cocuklarınında başkasının üzerine kayıt ettirilmesi onlara yapılmış insanhakları ihlali ve zulümdür.


ŞEYH HAYDAR BAŞ, NASIL KANDIRIYOR?

Haydar Baş'ın kandırma yöntemleri ise, eski müridlerince şöyle açıklanıyor:
“Önce fiziksel bir yakınlık kurmalıyız ki, bu daha sonra manevi yakınlığa dönüşebilsin. Aramızda fiziksel yakınlığı kuramazsak, Allah'tan aldığım feyzi size ulaştıramam” diyor onlara. Tarikattaki kızlar, şeyh' efendi'yle evlenen bir kızı, kesinlikle cehennem ateşinin-yakmayacağına inanıyorlardı. Çünkü; 'Şeyhin kutsal tenine değen kadını, Allah cehenneminde yakmaya razı olmazmış!' "Bu adamın dördüncü karısı olmamı istediler" diye inleyen bir sesle, radyoyu arayan kız; "Zaten dört karısı var. Eğer ben kabul edersem dördüncü karısını boşayacakmış. Kabul etmezsem Allah'ın gazabına uğrarmışım. Ölürmüşüm. Böyle dedi o kadın. Korkuyorum. Okuluma da gidemiyordum artık. Bir kızcağıza diyeceksiniz ki, "Şeyhimin karısı olacaksın," kabul etmeyince de yüreğine ölüm korkusu salacaksınız. Bu türden tehditvari davranış kalıpları sergilemek, tarikat düzenini sürdürmekle görevli müridler için vakayı adiyeden değil miydi zaten. Bir kızcağızı gözünüze kestireceksiniz, onu hareminize kapatmak için dördüncü karınızı kapı dışarı edeceksiniz. Şeriat, dört karıya kadar müsaade ediyor ya... Şeyh şeriata karşı çıkmıyor aklınca... Şeriat karşısında boynu kıldan ince keyfince... Tabii ki şeyhin hanımlarının kimliklerini belirli kişiler dışında kimse bilmez. Bu kişiler, tarikatta dolaşıp dururlar ama şeyhin hanımları oldukları bilinmez. Şu anda Haydar Baş’ın 1 resmi, 4 İmam Nikahlı dört hanımı var. Kaç tanesini boşadığını Allah bilir. Bazı hanımlarının gerçek isimlerini kimse bilmez. Onlara kod adlar verir. Eğer şeyh onu boşarsa, ihtiyaçları karşılanır. Onun ihtiyaçlarını karşılayanlar da bunu neden yaptıklarını sormazlar..."Haydar Baş'ın soy bağı davası sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş hakkında, ''çocuklarının soy bağını değiştirdiği'' iddiasıyla yürütülen soruşturmada, yetkisizlik kararı vererek dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Basın Savcısı Nadi Türkaslan, M.A. isimli avukatın, ''gayri resmi evliliğinden olma çocuklarını, resmi eşini anne olarak göstererek nüfusa tescil ettirdiği'' iddiasıyla Baş hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine başlattığı soruşturmada, yetkisizlik kararı verdi.
Kararda, Haydar Baş'ın, Ayşe Baş ile 6 Ağustos 1971 tarihinde evlendiği ve kayıtlara göre bu evlilikten 18 çocuğunun olduğunun anlaşıldığı belirtildi.


-18 ÇOCUKTAN 3'Ü SORUŞTURMA KONUSU-

Yetkisizlik kararında, Türk Ceza Kanunu'nun 231. maddesinde düzenlenen ''çocuğun soy bağını değiştirme'' eylemi açısından zaman aşımı süresinin dikkate alındığı ifade edilerek, Baş'ın, Abdullah, Mehmet Emin ve Ayşe Nur isimli çocuklarının nüfusa tescil işlemlerinin soruşturmaya konu edildiği kaydedildi.

Savcılığın talebi üzerine, Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14 Kasım 2005 tarihinde, Abdullah, Ayşe Nur ve Mehmet Emin isimli çocuklar ile kayıtlarda anneleri olarak gözüken Ayşe Baş arasında, moleküler genetik inceleme yapılmasına karar verdiği bildirilen yetkisizlik kararında, ancak henüz bu incelemenin yapılmadığı belirtildi.

Suçun, tescilin yapıldığı nüfus müdürlüğünün bulunduğu yerde işlendiğinin kabulü gerektiği anlatılan kararda, soruşturmaya konu olan çocukların tescil işlemlerinin, İstanbul Bahçelievler Nüfus Müdürlüğü'nce 2003, 2004 ve 2005 yıllarında yapıldığı kaydedildi.

Kararda, eylemin İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gerçekleşmiş olması nedeniyle dosyanın, Bahçelievler'in adli yönden bağlı bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.

-TÜRK HUKUK SİSTEMİNE CMK İLE GİRDİ-


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki mahkeme kararına dayanarak moleküler genetik inceleme yaptırabileceği gibi, bu kararı uygulamaktan da vazgeçebilecek. Savcılık, yeniden bu yönde karar alınması için mahkemeye de başvurabilecek.
Moleküler genetik inceleme yapılmasına ilişkin hükümler, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 75 ile 81. maddelerinde düzenleniyor. Türk hukuk sistemine CMK ile giren moleküler genetik inceleme, ancak beden muayenesi ve vücuttan alınan örnekler üzerinde, soy bağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu hallerde yapılabiliyor. Alınan örnekler, amaç dışında tespit için kullanılamıyor ve kimseye verilemiyor. Genetik incelemeye hakim karar verebiliyor.
(aa)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder